NgāiTakoto Tangihanga Support

NgaiTakoto Tangihanga support available to assist our NgaiTakoto whanau during time of bereavement and / or financial hardship during Tangihanga Marae stay.

Te Runanga o NgāiTakoto Funeral Grants

Te Runanga o NgaiTakoto Tangihanga support was established in January 2018. The overall aim of NgaiTakoto Tangihanga support is to …