Moteatea – Tuwhakatere Te Tangata

Moteatea – Tuwhakatere Te Tangata

Tūterangiātohia te wahine tuatahi
i puta a Tamahui, kapakapa te manawa, maranga kei runga i Tutarakihikihi..

Te wahine tuarua, ko Tūpoia o Ngati Kahu, nāna a Hoka, whakamomori ai tana matua aa puta ai nga uri o Ngai Takoto Iwi e..

Ka huri ki Maunga Taniwha tū ai Tūwhakatere
Ki te Tai Hauauru ki te Tai Rāwhiti atu ki te tai o Te Raki ki muri ko te Tonga e..

Ko te mana moana, ko te mana whenua , ki raro, ki waenganui, ki runga ki te rangi e

Ko nga awa tuku iho ko te noni o te wai ki nga ngāhere ki nga takutai moana
Te Tino Rangatiratanga e

Ki Rangi Āniwaniwa te Pū o Te Wheke
Ko Maunga Tohora whakawhiti ki Hukatere anga atu ki Ngāpae e …

Rere atu ki te roto o Ngātu ko Roto Kawau
ki nga repo o Waihārara me Waireka
Titiro atu ki Okiore, Ohutu, Ohinu, Otararau, ki Tangonge kake atu ki Ngākohu, Okahu Kohukohu e…

Taka atu ki te awa Whangatane, heke atu ki Awanui, ki Oinu Maungatakuere …,
Aha Whakakī whakakaka ki Kaitaia Kerekere

Ko Ta Ika Hunuhunu ko Te Tawawhaturoa wehewehe ai
Ka tutataki ki te wahapū o Rangaunu – Houhora – Wharemaru e
Ko Kareponia tena Maimaru , Waimanoni , ki te Paparore heke atu ki Kaimaumau e
Nga Ahikā, Nga uri whakaheke, nga Patu Harakeke o te rohe hi Ngai Takoto
HI…Tau ana

Kai tito- Tame Kahiti Mare , 2009.
Te rangi- na Harata Brown rātou ko Ngāhuia me Anikaaro Harawira

Nā Shane Jones i whakatika i nga kupu o tenei waiata, Jan 2013.